קטורה מנור - כנס ירושלים לאמנות #1 בנושא חתימה (2016)
Copy of Lilly Lilly
Copy of Lilly Lilly

oil on canvas, 105X160 cm, 2015

Copy of Lilly Lilly diptych
Copy of Lilly Lilly diptych

oil on canvas, 30X40 cm and 15X20 cm, 2016

Eli Lilly
Eli Lilly

acrylic and oil on canvas, 40X40 cm, 2016

קטורה מנור - כנס ירושלים לאמנות #1 בנושא חתימה (2016)
Copy of Lilly Lilly
Copy of Lilly Lilly diptych
Eli Lilly
קטורה מנור - כנס ירושלים לאמנות #1 בנושא חתימה (2016)
Copy of Lilly Lilly

oil on canvas, 105X160 cm, 2015

Copy of Lilly Lilly diptych

oil on canvas, 30X40 cm and 15X20 cm, 2016

Eli Lilly

acrylic and oil on canvas, 40X40 cm, 2016

show thumbnails